Konferansen i 2021 handler om terapeuten. 

Hva er en god terapeut?  Hvilke utfordringer og egenskaper er viktige i forskjellige deler av tjenesteapparatet? Hvordan kan vi som hjelpere utvikle oss og bli bedre? Hva kreves for å stå i rollen over tid og trives? 

Vi utforsker ulike aspekter av hjelperrollene i tjenestene for psykisk helse.

Våre egenskaper, utfordringer og vår utvikling står i sentrum.

Velkommen til årets høydepunkt i psykisk helse-feltet!