Programendringer!

Programmet vil oppdateres løpende i tiden fram mot november, og det vil være mulighet til å endre valg av miniseminar når konferansen nærmer seg. Følg oss på sosiale medier eller her på hjemmesiden for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer!

Kan vi som terapeuter bli flinkere til å forutse hvem som vil hjelpes av ulike behandlingselementer, og så tilpasse behandlingen deretter? Professor Wolfgang Lutz fra Universitetet i Trier er blant verdens fremste forskere innen "precision mental healthcare." På Schizofrenidagene i år gir han oss status for dette feltet i sitt videooverførte foredrag. Lutz erstatter plenumsforedraget til Louis Castonguay.

Nytt miniseminar! Ubevisste maktstrukturer i psykoterapi; miniseminar P, onsdag 4. nov Dette miniseminar adresserer likhet og ulikhet i sosiale privilegier som klasse, kjønn, alder, seksualitet, etnisitet etc. og praktisk betydning i psykoterapi. Deler av den pasientdemonstrasjons-film som er laget for APA: "The Dynamics of Power and Privilege with Malin Fors", vil bli vist og diskutert. Temaer inkluderer frivillig og ufrivillig selvavsløring, synlige og usynlige likheter mellom pasient og terapeut, internalisert undertrykkelse og hvordan velge hvorvidt man eksplisitt skal adressere sosial makt og maktforskjeller og når man skal la være. Workshopen adresserer temaer som overføring, motoverforing, motstand og hvordan fordommer ofte er ubevisste. Det kreves dog ikke noen psykodynamiske forkunnskaper for å kunne delta og modellen kan enkelt integreres med terapeutens egen arbeidsmåte i klinikk, i veiledning, i undervisning og i behandlingsmøter uansett favorittmetode innenfor psykologisk behandling. Språk: Norsk og engelsk (pasientsessionen er på engelsk)

 

Maria Kjos Fonn har dessverre meldt avbud. Til å fylle hennes plass i programmet har vi invitert politiker, forfatter og advokat Abid Raja.

Raja møter psykiater Jone Schanche Olsen fra SUS/Transkulturelt Senter til en samtale om hans nye bok "Min skyld," som har høstet strålende kritikker.

Patricia Coughlin har dessverre meldt forfall til årets konferanse.

 

Hun erstattes i plenum av en nestor innen faget vårt, Professor Emeritus Siri Erika Gullestad fra UiO.

Gullestad er aktuell med boken "Å begjære den du elsker," om lengselen etter spenning og behovet for trygghet.

På Schizofrenidagene i høst spør hun om drift og begjær er elefanten i terapirommet.

 

Innspilling av podkast 'Sinnrik' - miniseminar 'O' torsdag 4. november

I dette miniseminaret inviterer vi til en samtale om den kulturbevisste terapeuten. Vi vil utforske spørsmål om maktforhold og betydningen av bevisste og ubevisste holdninger og verdier som påvirker den terapeutiske alliansen. Sammen vil vi reflektere over den terapeutiske kulturen vi jobber innenfor i dag. Samtalen vil også ta for seg utfordringer og muligheter som ligger i det terapeutiske møtet mellom mennesker med forskjellige kulturell og kontekstuell bakgrunn.

Psykolog og PhD Akiah Ottesen og psykologspesialist Zemir Popovac møter redaktør i Gyldendal Akademisk Ida Stendahl til en samtale. Det vil bli tatt lydopptak av seminaret som vil publiseres som en episode i podkasten Sinnrik.

Vi har dessverre fått melding om at  Daryl Chow og James Bennett-Levy ikke får lov reise til oss i november på grunn av reisebegrensningene til australske myndigheter.

Bennett-Levy sitt plenumsforedrag  skal gjennomføres digitalt, mens Chow sitt spesialseminar, plenumsforedrag og miniseminar erstattes med fysiske foredrag. 

Og hvem er så erstatningen? Vi er veldig glade for at ingen ringere enn Alexandre Vaz og Vidar Husby sammen skal gi oss en innføring i deliberate practice, både gjennom spesialseminar tirsdag, og plenumsforedrag og miniseminar i selve fagkonferansen.

Kan ny kunnskap om hvordan det oppleves å ha engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse skape bedre behandling?

Kristine Dahl Sørensen fra  Sørlandet sykehus forteller om sin forskning i et eget miniseminar under Schizofrenidagene, med tittelen

 "Alene sammen; lengsel og frykt i forståelse og behandling av engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse."