Småbarnsdagen tirsdag 2. november i Stavanger Forum

Kompetansehevingskurs for barneansvarlige, for pedagogisk personell i barnehager, for helsesykepleiere og studenter, og annet helsepersonell  som arbeider med målgruppen.

Tirsdag 2. november i Stavanger Forum.