Kåkå Kverulantkatedralen i samarbeid med Schizofrenidagene

Velkommen til debattkvelder under festivaluken

Forelska i galskap! Hva kan vi lære av de urolige gutta?

TID: Mandag 1. november kl. 18:00-19:30
STED: Påfyll, Kirkegata 36
PRIS: 150 / 75

Vi lever i en tid med inflasjon av psykiatriske diagnoser og psykisk lidelse. Hva gjør det med de unge som får et diagnosestempel? Hva gjør det med de "urolige gutta"? Vi hører stadig historier om unge gutter som føler seg ekskludert fra skole og samfunn.

«Kossen kan du dømme meg, når heile verden allerede gjør det?»

Refrenget fra låta «#speil», framført av rap-artisten Michael Kildal på tv-showet «Norske Talenter», gikk rett i hjertet til barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt. Fascinert av hans uttrykk og energi inviterte hun ham til å delta i en serie filmede dialoger mellom de to. Dokumentaren «Forelska i galskap » er formet rundt disse samtalene, og rammet inn med Kildals egne musikkvideoer og personlige fotoalbum.

Ved å belyse Michaels ungdomserfaring gjennom fortellinger og film får man frem en helt annen virkelighet og forståelse enn gjennom diagnostiske utredninger. Hans musikk, videoer og tekster åpner opp for et autentisk nærbilde av eksklusjonens lidelser. Michaels historie er en av mange historier fra unge gutter som føler seg ekskluderte fra skole og samfunn. Gjennom å lytte til Michael kan vi få mer innsikt i utenforskapets årsaker.

Visning av filmen «Forelska i galskap» (20 min), etterfulgt av en samtale mellom regissør Melanie Ekholdt og Michael Kildal.

Film og samtale

Flere deltakere vil bli annonsert fortløpende.

Psykobabbel: Når ulven kommer!

 

TID: Tirsdag 2. november kl. 18:00-19:30 (dører 17:30)
STED: Gaffel & Karaffel, Festsalen
PRIS: 150 / 75

Å gå til psykolog, gir det dype refleksjoner eller bare psykobabbel? Hva snakker en egentlig med psykologen sin om? Hva våger en ikke å fortelle? Er det bare babbel og jatt, eller livgivende refleksjoner? Hva synes egentlig psykologene om pasientene? 

«Når ulven kommer» er et konsept av psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland. Ulven i denne sammenheng er de vansker og utfordringer rundt vår psykiske helse vi alle kan oppleve. Det kan være alt fra å føle seg litt sårbar til alvorlige psykiske vansker. De ønsker å hjelpe slik at en selv kan mestre og ha styringen på sine utfordringer. Denne kvelden snakker Øverland, Knutsen og Målfrid ærlig om psykologisk behandling.

https://www.facebook.com/naarulvenkommer
https://litteraturhusetitrondheim.no/nar-ulven-kommer/

Vert: Iselin Kleppestø Thorsen

Svein Øverland er psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi, og sjef for den nasjonale enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet ved avdeling Brøset, St. Olavs hospital. Han har forfattet bøker om selvskading og stalking. Han mottok Åsa Gruda Skards psykologipris i 2017.

Hans Andreas Knutsen er psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi. Han har en veldig variert karriere med erfaring fra psykosepoliklinikk, familievernkontor og ungdomsinstitusjon. Han interesserer seg i folkehelseopplysning og faglig formidling, og hvordan arbeide for å skape livskvalitet i befolkningen.

Målfrid J. Frahm Jensen er en åpen, direkte og ærlig stemme innenfor psykisk helsefeltet. I over tretti år har hun delt av sine erfaringer med psykiske utfordringer i foredrag, bøker, dvd og debattinnlegg for å redusere stigma og bidra til åpenhet. I 2015 mottok hun Tabuprisen fra Rådet for psykisk helse. Ytringsfrihetsprisen mottok hun samme år.

Foto av Målfrid J. Frahm Jensen: Marie Von Krogh

Klimaangst! - Har vi skapt en ny pasientgruppe?

Mangt skal vi møte, mangt skal vi mestre!

TID: Onsdag 3. november kl. 18:00-19:30 (dører 17:30)
STED: Påfyll, Kirkegata 36
PRIS: 150 /75

Økosorg! Solastalgia! Meteorangst! Terrafurie!
Nye beskrivelser og mulige diagnoser står i kø for å beskrive menneskets sorg, frykt og raseri over klimaødeleggelser. Noen kaller det økosorg, meteorangst og terrafurie. Skal vi belaste helsetjenesten med sarte sjelers klimafrykt eller skal vi gjøre alt vi kan for å hindre klimaødeleggelser og også forebygge sjelelige skader på mennesket? Hva gjør klimaendringene med oss? Hva gjør vi med dem? Det sies at naturen går fra å være det stabile, det som hjelper oss gjennom traumer og sorg, til å være den nye sorgen. Må det være slik? Vi tar debatten!

– Ole Jacob Madsen, psykologiprofessor
– Arne Johan Vetlsene, filosof
– Laura Isabelle Hultberg, stipendiat UiO

Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen

Debattleder: Ina Gundersen

Ole Jacob Madsen er psykolog og filosof, og arbeider som professor i kultur og samfunnspsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Madsen skriver bøker, kronikker og deltar i debatter der psykologi er relevant for noen av tidens store samtidsspørsmål.

Foto: Tor Stenersen

Laura Isabell Hultberg har master med lektorkompetanse i humanoria og samfunnsfag. Hultberg er stipendiat og opptatt av skolens og utdanningens rolle i møte med klimakrisen. Hun er ærlig interessert i kritisk pedagogikk og didaktikk, øko-marxisme og teorier om det post-politiske.
Foto: Universitetet i Oslo

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO. Det har vært et mål for ham å omsette moralfilosofien til debatt og meningsdannelse. Han har gitt ut en rekke bøker. Vetlesen beskriver dagens klimakrise slik: «Et varslet kollektivt selvmord». Ifølge Vetlesen er business as usual, blant klimakrisens hovedårsaker.

Foto: Alf Øksdal

Hva om en ikke mestrer livsmestring?

Hva om en ikke mestrer faget livsmestring?

TID: Torsdag 4. november kl. 18:00-19:30 (dører 17:30)
STED: Påfyll, Kirkegata 36
PRIS: 150 / 75

Livsmestring har kommet inn i skolen. En aktør tilbyr "Timen Livet", hvor elevene skal sitte i ring og dele følelser og tanker med hverandre. Opplegget ligner terapi, hvor lærerne blir terapeuter! Det var kanskje en god ide å få psykisk helse inn i skolen, likevel kan det få uante og muligens skadelige konsekvenser, mener noen psykologer. Er det forsvarlig eller uforsvarlig å sette psykisk helse på dagsorden i skolen, og også gjøre livsmestring til et fag som skal mestres? Vi tar debatten!

– Ole Jacob Madsen, psykologiprofessor
– Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse
– Ingunn Folgerø, rektor og leder Lærerprofesjonens etiske råd

Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen

Debattleder: Navn kommer

Ole Jacob Madsen er psykolog og filosof, og arbeider som professor i kultur og samfunnspsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Madsen skriver bøker, kronikker og deltar i debatter der psykologi er relevant for noen av tidens store samtidsspørsmål.

Foto: Tor Stenersen

Tove Gundersen er utdannet sykepleier, cand.san. master of management. Gundersen er generalsekretær for Rådet for psykisk helse. Hun har arbeidet i spesialisthelsetjenesten som leder i tjuefem år. Hun innehar en rekke styreverv innen helse og utdanning.

Foto: Liz Buer

Ingunn Folgerø er rektor ved Bryne videregående skole og leder for Lærerprofesjonens etiske råd. Hun er nestleder i Helsedirektoratets brukerorganisasjon for rus og psykisk helse, BrukerRop.