Konferansen i 2021 handler om terapeuten. Hva er en god terapeut?  Hvilke utfordringer og egenskaper er viktige i forskjellige deler av tjenesteapparatet? Hvordan kan vi som hjelpere utvikle oss og bli bedre? Hva kreves for å stå i rollen over tid og trives? Vi utforsker ulike aspekter av hjelperrollene i tjenestene for psykisk helse. Våre egenskaper, utfordringer og vår utvikling står i sentrum. 

 

Velkommen til årets høydepunkt i psykisk helse-feltet!