Nordens største psykisk helse konferanse

Schizofrenidagene i 30 år 

Siden 1989 har Schizofrenidagene vært et treffpunkt for fagfolk fra hele landet, med foredrag fra nasjonale og internasjonale klinikere og forskere.

Schizofrenidagene i Stavanger er blitt en konferansearena som er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er Nordens største, faste tverrfaglige psykisk helse konferanse - et treffpunkt for nettverksbygging, faglig påfyll og gode kulturopplevelser.

Fag, kultur og fellesskap i 30 år - les historien om Schizofrenidagene her

Schizofrenidagene 2021 arrangeres av Stavanger Universitetssjukehus klinikker psykisk helsevern og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i nært samarbeid med en rekke statlige og ikke-statlige organisasjoner:

RVTS Vest, Helse Bergen, Stavanger kommune,  Sandnes kommune, TIPS Stavanger, Mental Helse Ungdom, Universitetet i Stavanger, Sola DPS, Jæren DPS, MentalHelse SørVest.

Konferansen støttes av Stavanger kommune, Inge Stenslands Stiftelse,  og Rogaland Fylkeskommune.
 

Grønn og non-profit Som et årlig arrangement med 5000 deltagere, tenker vi mye  på hvordan vi kan være så miljøvennlige som mulig. I konferanseuken bruker vi Svanemerkede hotell, trykker på resirkulert papir, serverer kortreist mat, bestiller miljøtaxi, og bruker digital app. I tillegg er vi opptatt av at vi er en non-profit konferanse, organisert av Stavanger Universitetsjukehus sammen med den ideelle stiftelsen PsykOpp. Du som besøker oss skal vite at din deltageravgift går uavkortet til gjennomføring av konferansen fra år til år, og ikke til privat fortjeneste.

Schizofrenidagene 2007 - 2019:

Organisasjonskomite, Schizofrenidagene 2021Monica Bertinussen, psykologspesialist; faglig leder, Schizofrenidagene 2020; Lone Viste, TMA konsulent; Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie; faglig leder, Schizofrenidagene 2020; Elin Skogen, Organisatorisk ansvarlig, Schizofrenidagene 2020; Daglig leder, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; Lars Ravn Øhlckers, Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist, PH BURA, SUS;  Jan Olav Johannessen, forskningssjef, SUS; Jan Skandsen, medisinskfaglig rådgiver, PHBURA, SUS; Gro Christensen Peck, Leder, Undervisning- og Forskningsavdeling, SUS; Liv Fevang, undervisningsansvarlig konsulent med erfaringskompetanse, SUS; Jan –Erik Nilsen, faglig rådgiver, SUS; Målfrid J Frahm Jensen, forfatter/erfaringskonsulent/Stiftelsen PsykOpp;  Gunn Hinna, Rådgiver fagstab levekår, Oppvekst/levekår,  Stavanger kommune; Tone Haugland, rådgiver, Mestringsenheten, Sandnes kommune; Henriette Rafoss Refseth, psykolog faglig rådgiver KPHV, SUS; Kjetil Hustoft, medisinskfaglig rådgiver, KPHV, SUS; Aida Naqasha, Konferanseansvarlig, Stiftelsen PsykOpp; Liv Sand, psykologspesialist, BUP Hinna;  Sisilie Lunde, psykolog, BUP, Helse Stavanger;  Annika Skandsen, psykologspesialist; Kristin Hatløy, Leder, Behandlingsposten, Gausel; Hadje Pettersen, psykiatrisk sykepleier, SUS; Olav Thorsen, Klubbgata legesenter/SUS KPHV; Karin Smedvig, Miljøfaglig rådgiver, KPHV; Åshild Skogerbø PhD, Poliklinikkleder, BUP Madla; Liss Gøril Anda-Ågotnes, Undervisningsansvarlig psykolog, FOU, SUS; Kristine Rørtveit, Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Phd.; Julie-Anne Osaland Rosså, fagutviklingskonsulent i miljøterapi, SUS;  Anne Martha Kalhovde, Leiar FOU, Jæren DPS; Ine Haver, sosionom med videreutdanning i vold og traumatisk stress, Stavanger barneverntjeneste; Dag Øystein Nordanger, psykolog/forsker, RVTS Vest; Finn Skårderud, psykiater/forfatter; Siri Gjesdahl, leder Barns Beste.