Godkjenninger

 

FAGKONFERANSEN ONSDAG 3. - FREDAG 5. NOVEMBER 2021 er godkjent av: 

Norsk Ergoterapeutforbund  som spesialistspesifikt kurs meritterende med 25 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse.

Norsk psykologforening  som vedlikeholdskurs for psykologspesialister med 25 timer.

Norsk Fysioterapeutforbund med 25 timer. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk Sykepleierforbund som meritterende med 25 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist  i sykepleie/spesialsykepleie.

Den norske legeforeningen:

Allmennmedisin: fagkonferansen godkjennes med 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Psykiatri: fagkonferansen godkjennes med 24 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.Spesialseminar 1 og 2 godkjennes hver for seg med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Barnesykdommer: fagkonferansen godkjennes med 22 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

 

SPESIALSEMINAR 1 OG 2 TIRSDAG 2. NOVEMBER 2021 er godkjent av:

Norsk Ergoterapeutforbund  som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer hver kursdag til ergoterapispesialist innen psykisk helse.

Norsk psykologforening  som vedlikeholdskurs med 6 timer hver kursdag.

Norsk Fysioterapeutforbund med 6 timer hver kursdag. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk Sykepleierforbund som meritterende med 6 timer hver kursdag. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Den norske legeforeningen Spesialseminar 1 og 2 godkjennes hver for seg med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.


Kurset "KOGNITIV ADFERDSTERAPI FOR FASTLEGER" som arrangeres 4.-5. november 2021 under Schizofrenidagene  godkjennes av den norske legeforeningen med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i kognitiv terapi til videre- og etterutdanningen.

 

 

Spørsmål? Send mail til aida@psykopp.no eller ring organisatorisk ansvarlig Stiftelsen PsykOpp tlf 51 93 88 04