Name
Love and desire - the elephant in the therapy room?
Date & Time
Wednesday, November 3, 2021, 11:40 AM - 12:10 PM
Siri Gullestad
Description

Har psykologifaget mistet erkjennelsen av seksualitet som grunnleggende drivkraft i menneskelivet? Foredraget diskuterer hva vi skal forstå med ”drift”, og hvordan vi møter begjæret i terapirommet.

Language:
Norwegian