Name
I: Psychosis therapy outside the box
Date & Time
Wednesday, November 3, 2021, 2:00 PM - 3:15 PM
Cecilie Brøvig
Description

Å drive psykoterapi ved psykosebehandling er en tidkrevende og tidvis utfordrende jobb. Det stiller krav til terapeutens relasjonelle kompetanse, teoretiske forståelse og tålmodighet. Samtidig må man være kreativ  og «tenke utenfor boksen» i tilnærmingen, samt tilpasse intervensjonene til hvilken sykdomsfase pasienten befinner seg i. Denne forelesningen vil bygge på min teoretiske bakgrunn og erfaring som terapeut i møte med mennesker med psykoseerfaringer. Jeg vil belyse med kliniske eksempler hvordan det å tenke utenfor boksen og ha en pragmatisk tilnærming har hjulpet meg på veien til å bli en bedre terapeut.

Program:
Miniseminar 3. nov
Language:
Norsk