Full Name
Gudrun Austad
Job Title
Spesialkonsulent, RVTS Vest
Speaker Bio
Er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i suicidologi og master i psykososialt arbeid. Har arbeidserfaring fra i psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesten, og som psykiatrisk sykepleier på legevakt. Jobber også i et psykososialt kriseteam og er fagperson i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
Gudrun Austad