Full Name
Kristine Dahl Sørensen
Job Title
Phd./Psykologspesialist
Speaker Bio
Kristine Dahl Sørensen arbeider i et gruppeteam ved DPS Østre Agder hvor det tilbys terapi til personer som har personlighetsforstyrrelse diagnoser. Hun er sertifisert skjematerapeut (avansert, underviser og veileder) individuelt og gruppe. I tillegg forsker hun innen kvalitativ metode og er spesielt opptatt av engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse; subjektive erfaringer av vansker og behandling.

Bilde: Mona Hauglid
Kristine Dahl Sørensen