Full Name
Steinar Hvål
Job Title
Psykologspesialist, RVTS
Speaker Bio
Jeg er psykologspesialist ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Vest). Tidligere har jeg jobbet opp mot fengsel og kriminalomsorg, innen spesialisthelsetjeneste og i statlig barnevern. Nå for tiden jobber jeg med undervisning og veiledning knyttet til traumeforståelse, traumebevisst omsorg, dialogisk barnesamtale og barn og unge med skadelig seksuell atferd.
Steinar Hvål