Full Name
Mads Johansen
Job Title
Leder/fagleder, AMC2, SUS
Speaker Bio
Leder/fagleder, AMC2, SUS
18 års erfaring fra akuttpsykiatrien.
Medlem i prosjektgruppen for VR-simulering
Mads Johansen