Full Name
Frode Bremseth
Job Title
Psykiatrisk sykepleier, Helse Stavanger
Speaker Bio
Psykiatrisk sykepleier, akutt mottakspost C2, Helse Stavanger; leder for prosjektet 'Transport av psykisk syke'.
Frode Bremseth