Full Name
Unn Elisabeth Hammervold
Job Title
Sykepleier; førsteamanuensis/universitetslektor, UiS
Speaker Bio
FORSKNINGSOMRÅDER
Psykisk helse
Etikk
Tvang innen psykisk helsetjeneste.

UTVALGTE PUBLIKASJONER
Helse - og omsorgsdepartementet, Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern. NOU 2011. 2011, Oslo.

PÅGÅENDE FORSKNING
PhD-prosjekt:
Pasienters og helsepersonells erfaringer med systematisert ettersamtale etter anvendelse av mekaniske tvangsmidler og holding.

Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn.
Post-incident review after restraint in mental health care - a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention A scoping review. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19. s. 1-13

Hammervold, Unn Elisabeth; Barbosa da Silva, Antonio.
Bruk av tvangsmidler i traumebevisst miljøterapi - et faglig og etisk perspektiv. I: Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid : fra et tilknytningsteoretisk perspektiv. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02504-9. s. 165-183
Unn Elisabeth Hammervold