Full Name
Paul Joachim Bloch Thorsen
Job Title
Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri; overlege, Helse Bergen
Speaker Bio
Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri; overlege, Psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen.
Paul Joachim Bloch Thorsen