Full Name
Gro Harestad
Job Title
Erfaringsformidler
Speaker Bio
Erfaringsformidler, barnehagelærer og profesjonsveileder. Regionsansvarlig for Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO).
Gro Harestad