Full Name
Øystein Høiby
Job Title
Jusstudent, medlem Journalutvalget WSO
Speaker Bio
Tidligere leder av Tvangs- og Rettighetsutvalget til Mental Helse. Har også vært leder av Kontrollkomiteen til MH. Sitter nå i Journalutvalget til WSO. StudererJuss ved Høgskolen Innlandet (HINN)
Øystein Høiby