Full Name
Øyvind Eide
Job Title
Teol. dr., professor emeritus i Praktisk teologi.
Speaker Bio
Teol. dr., professor emeritus i Praktisk teologi, VID Vitenskapelige Høgskole, Stavanger. Instituttstyrer for Institutt for sjelesorg, Modum Bad (1991–94). Redaktør for boken «Sårbare sinn-om Gordon Johnsen og Modum bads nervesanatorium» (2020).
Øyvind Eide