Full Name
Lars Lien
Job Title
Styreleder, Norsk psykiatrisk forening
Speaker Bio
Lars Lien er styreleder i Norsk psykiatrisk forening og styremedlem av den Europeiske psykiatriforeningen. Før det ledet han Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og leder nå arbeidet med utvikling av en ROP modul i Pakkeforløp. Han er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og ble dr.med i 2006 på en studie av risikofaktorer for psykiske helse hos ungdom med innvandrerbakgrunn. Han deltar i og leder ulike forskningsprosjekter med tema som spenner fra helsetjenesteforskning til basal nevrobiologi og er professor ved Avdeling for helse og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet. Tillegg har han en bistilling som overlege ved Sami klinihkka og professor II ved Universitet i Tromsø.
Lars Lien