Full Name
Thomas Nag
Job Title
Psyk.spl, MsC, daglig leder MAP, kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Speaker Bio
Thomas Nag er klinisk spesialist med en master i psykisk helsearbeid. Han jobber som rådgiver ved kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER Vest) og er daglig leder for det nasjonale opplæringsprogrammet MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Programmet er implementert i det psykiske helsevern ved de fleste av landets helseforetak og piloteres for tiden i kommunal sektor.
Thomas Nag