Full Name
Tor-Johan Ekeland
Job Title
Professor (emeritus). dr.philos. i sosialpsykologi
Speaker Bio
Tor-Johan Ekeland (f.1949) er professor (emeritus). dr.philos. i sosialpsykologi ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda. Han har tidlegare arbeid ved Universitetet i Bergen og Nordiska Halsevårdhøgskolan (NHV) i Gøteborg. Ekeland har dei siste åra arbeidd med tilhøvet mellom rammevilkår, kunnskapsperspektiv og profesjonell praksisutøving, m.a. korleis styringslogikkar påverkar kliniske logikkar.
Tor-Johan Ekeland