Full Name
Jon Fauskanger Bjåstad
Job Title
Phd., psykologspesialist
Speaker Bio
Psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. Han arbeider som forskningssjef i Klinikker for psykisk helsevern i Helse Stavanger og som militærpsykolog/orlogskaptein ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Forsvarets sanitet.
Jon Fauskanger Bjåstad