Full Name
Monica Bertinussen
Job Title
Faglig leder, Schizofrenidagene 2021; psykologspesialist, Helse Stavanger
Speaker Bio
Monica Bertinussen er psykologspesialist med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi. Hun har en videreutdanning innenfor Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) og fullfører for øyeblikket en videreutdanning til å bli veileder og lærer innenfor ISTDP.
Monica har sin hovedstilling ved BUP Hinna i Stavanger hvor hun har arbeidet i over 12 år. Hun har også en privat praksis hvor hun arbeider med voksne samt tar undervisningsoppdrag. Hun er spesielt engasjert i hvordan terapeuter kan videreutvikle seg og ta vare på seg selv i den kliniske hverdagen.
Monica er faglig leder for Schizofrenidagene i 2020, sammen med Lone Viste.

Monica Bertinussen, Co-Head of the Scientific Committee for 2020.
Monica Bertinussen is a clinical psychologist specialising in Child and Adolescent Psychiatry. She has a further qualification in ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) and is currently in the process of completing her training to be an ISTDP supervisor and instructor.
Monica is primarily based at Hinna Children and Adolescent Psychiatry Services (Stavanger) where she has worked for more than twelve years. She also runs a private practice, and works as an educator and trainer. She has a special interest in therapist development and self-care.
Monica Bertinussen