Full Name
Lone Viste
Job Title
MAP konsulent
Company
Klinikk Psyk. helsevern voksne
Speaker Bio
Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie; master i relasjonsbehandling; MAP konsulent (Møte med Aggresjonproblematikk) og MAP hovedinstruktør.

Lone Viste har arbeidet innenfor psykisk helsevern siden 1997: sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri og poliklinisk innen barne- og ungdomspsykiatri. Hun har vært TMA konsulent fra 2015-2019. (Terapeutisk mestring av Aggresjonsproblematikk).

Hun har nå sin hovedstilling som MAP-konsulent i Stab i Klinikk psykisk helsevern for voksne, Helse Stavanger. Hun har ansvar for undervisning, fagutvikling og veiledning innenfor aggresjonsforebygging og –håndtering for ansatte i klinikk psykisk helsevern for voksne, barn og ungdom og TSB.

Rollen som MAP hovedinstruktør er knyttet til SIFER (Kometansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels-og rettspsykiatri. Har i perioden 2015-2019 deltatt i utarbeidelsen av MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), som er et nasjonalt opplæringsprogram utarbeidet i samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene, lansert i 2019. Hensikten har vært å minske uønsket variasjon og tilby en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av medarbeidere i forebygging og håndtering av aggresjonsproblematikk.

Lone er spesielt opptatt av relasjonell kompetanse hos helsepersonell, og underviser også med fokus på bevisstgjøring av egen rolle i samspill med andre mennesker.
Lone Viste