Full Name
Alain Topor
Job Title
Professor, Universitetet i Agder; lektor, Stockholms universitet.
Speaker Bio
Professor vid institutionen för psykisk helse arbejd vid Universitetet i Agder och lektor vid institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms universitet.
Har forskar på recoveryprocesser med fokus på de materiella villkoren för recovery och de professionella relationernas bidrag till recovery. Har även arbetat med en 10 års uppföljning av personer med psykosproblematik och forskar på den nya institutionella landskapet som vuxit fram i samband med avinstitutionaliseringen.
Alain Topor