Full Name
KariAnne Vrabel
Job Title
Phd./psykologspesialist; leder av forskningsinstituttet, Modum Bad; førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO
Speaker Bio
KariAnne R. Vrabel er PhD/psykologspesialist, leder av forskningsinstituttet v/Modum Bad og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt v/Universitetet i Oslo. Interesseområder er psykoterapiforskning med spesielt fokus på endringsmekanismer i psykoterapi, spiseforstyrrelser, relasjonelle traumer og barn og unges psykiske helse. KariAnne Vrabel er prosjektleder for en randomisert kontrollert studie som sammenligner to ulike modeller, hhv. kognitiv terapi og medfølelsesfokusert terapi, for behandling av spiseforstyrrelser og barndomstraumer. Datainnsamlingen er ferdig og vitenskapelig artikler er under arbeid.
KariAnne Vrabel