Full Name
Ole Greger Lillevik
Job Title
Psykiatrisk sykepleier; forfatter, dosent, UiT, Norges Arktiske Universitet
Speaker Bio
Ole Greger Lillevik er forfatter og dosent ved UiT, Norges Arktiske universitet campus Narvik, har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001. I 2009 ble han tilsatt ved Regionalt Ressurssenter om Vold og Traumatisk stress ved Universitetssykehuset i Nord Norge (RVTS Nord).
Hans forskning har i stor grad vært rettet mot trusler og vold i klientarbeid og miljøterapeutisk arbeid. Han har bidratt til flere artikler og bøker, blant annet «Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon» og «Vold mot barn» Han er en erfaren foredragsholder, og i 2014 fikk han Høgskolen i Narvik (nå UiT) sin formidlingspris.
Ole Greger Lillevik