Full Name
Helene Amundsen Nissen-Lie
Job Title
Professor, Universitetet i Oslo
Speaker Bio
Helene A. Nissen-Lie er psykologspesialist og professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Siden hun begynte i Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi (2003) har hun kombinert klinisk praksis, forskning og siden undervisning og formidling i klinisk psykologi og behandlingsforskning. Hun forsker på psykoterapi for et bredt spekter av psykiske helseplager og på tvers av terapeutiske retninger. Et fokus i hennes forskning er terapiens fellesfaktorer, særlig terapeutens bidrag i terapi. Hun har skrevet en rekke artikler og bokkapitler om temaet og holdt foredrag om terapeuten i inn-og utland. Hun har hatt ulike stillinger i spesialisthelsetjenesten siden hun ble ferdig psykolog. Hun underviser fast på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo og veileder studenter i intensiv psykodynamisk terapi.
Helene Amundsen Nissen-Lie