Full Name
Astrid Weber
Job Title
Erfaringskonsulent, Psykisk helse og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)
Speaker Bio
Erfaringskonsulent Astrid Weber har siden 2008 jobbet ved Psykisk helse og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og har markert seg i feltet som foredragsholder, forfatter og samfunnsdebattant.

Hun har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende og som tillitsvalgt for brukerorganisasjon. Hun er prosessleder i «Bruker Spør Bruker», utdannet sosionom, medforfatter i fagbøker og har master i praktisk kunnskap «Å ville møte mennesket» - En kvalitativ studie av erfaringskonsulenters kunnskapsbidrag innen psykisk helsevern. Her er en omtale: https://erfaringskompetanse.no/forskeren-forklarer/a-ville-mote-mennesket/

I 2017 ble hun tildelt prisen Årets erfaringskonsulent og i 2019 vant hun Akuttpsykiatriprisen.
Les intervju her: https://www.pingvinavisa.no/astrid-37-en-prisbelont-veiviser/

«Med åpenhet deler hun sine erfaringer, med interesse hører hun på andre, og med engasjement bidrar hun til dialog om psykisk lidelse.

Hun har sammen med andre erfaringskonsulenter hatt stor betydning for implementering av brukerperspektivet og erfaringskunnskap i psykisk helse og rustjenester. Hun er blant annet medforfatter i en håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innen psykisk helse- og rusfeltet: https://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/bok-om-nybrottsarbeid/
Lokalt har hun målrettet og systematisk arbeidet med å utvikle erfaringskonsulentens rolle og satt brukernes erfaringskunnskap på dagsorden som likeverdig annen helsefaglig kunnskap.

Senest har hun skrevet kronikker i landsdekkende aviser relatert til selvmordsrisiko avdekket for personer innlagt i psykiatriske avdelinger. Presist peker hun på ansvaret helsepersonell har for å yte faglig og omsorgsfulle helsetjenester til akutt syke mennesker om enn det er utfordrende,» heter det i juryens begrunnelse.
Astrid Weber