Full Name
Helene Amundsen Nissen-Lie
Job Title
Professor i klinisk psykologi/psykologspesialist
Speaker Bio
Helene A. Nissen-Lie er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo og psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi. Hun forsker på endring i psykoterapi med særlig fokus på kvaliteter ved terapeuten og samspillet mellom klient og terapeut, og deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid.
Hun underviser og veileder studenter ved profesjonsstudiet i psykologi ved UiO og har en privat praksis i Oslo.

Foto: Ola Gamst Sæther
Helene Amundsen Nissen-Lie