Full Name
Bengt Karlsson
Job Title
Professor i psykisk helsearbeid
Speaker Bio
Professor i psykisk helsearbeid og leder av Senter fro psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge. Har arbeidet, forsket og undervist om Recovery, samarbeidsbasert forskning, Åpen Dialog og samarbeidende praksiser i psykisk helsefeltet.
Bengt Karlsson