Full Name
Hanne Weie Oddli
Job Title
Professor i klinisk psykologi, psykologspesialist
Speaker Bio
Hanne Weie Oddli er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Hennes forskningsområde er psykoterapi med særlig vekt på endringsprosesser, alliansedannelse, terapeutens bidrag, og forholdet mellom kunnskap og praksis. Hun er involvert i en rekke forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, og er medredaktør i Psychotherapy Research. Hun underviser og veileder studenter ved profesjonsstudiet i Oslo, og er en av lederne for Institutt for Aktiv Psykoterapis (IAP) videreutdannings-/fordypningsprogram i voksenpsykologi.
Hanne Weie Oddli