Navn
Anne Torsvik Henriksen
Stilling
Leder for erfaringspanelet, WiseAge
Foreleserinformasjon
Psykiatrisk sykepleier og cand. polit
Tidligere avdelingssjef for Stavanger DPS
Har nå en 20% stilling på SESAM som seniorrådgiver
Er også leder i WiseAge erfaringspanel
Anne Torsvik Henriksen