Forskningsartikler

 

Under SESAM-dagene presenterer flere av verdens ledende forskere på demens og eldremedisin funn og resultater fra egen forskning. 

Her har vi samlet noen av forskningsartiklene deres som har direkte relevans for det de har snakket om på konferansen. Forskerne er sortert alfabetisk. Klikk på linkene for å lese artiklene.