Fagdagene 14. og 15. mai 2024

Clarion Hotell Energy, Stavanger

Den årlige konferansen i eldremedisin er en møteplass for utvikling av faglige nettverk, og en mulighet til å skape bedre samhandling. Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap innen klinikk og forskning, og å gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten.

Nytt i år er internasjonale parallellsesjoner på fagdagene – ‘International Congress on Dementia, Frailty, and Sarcopenia: Advancing Research, Enhancing Care, and Promoting Healthy Aging’. I de internasjonale parallellsesjonene vil internasjonalt ledende fagfolk presentere banebrytende forskning innen aldring og demens, ernæring, sarkopeni og skrøpelighet. Se programmet her: internasjonal parallellsesjon 1; internasjonal parallellsesjon 2; les mer om  foreleserne på de internasjonale parallellsesjonene her

PROGRAM

Plenum 14. mai 09:00 - 12:30

Parallellsesjoner 14. mai 13:30  -  15:45

Parallellsesjon 1 - 14. mai

Parallellsesjon 2 - 14. mai

 

Internasjonal parallellsesjon 1 - 14. mai

International Congress on Dementia, Frailty, and Sarcopenia: Advancing Research, Enhancing Care, and Promoting Healthy Aging

Plenum 15. mai 09:00 - 12:30

Parallellsesjoner 15. mai 13:30  -  15:45

Parallellsesjon 3  - 15. mai

Parallellsesjon 4  - 15. mai

Internasjonal parallellsesjon 2  - 15. mai

International Congress on Dementia, Frailty, and Sarcopenia: Advancing Research, Enhancing Care, and Promoting Healthy Aging

Fagdagene arrangeres av SESAM og Stiftelsen PsykOpp i samarbeid Statsforvalteren i Rogaland, med støtte fra Stavanger kommune.

Progamkomite: Kristin Marie Aas Nordin, geriatrisk sykepleier/fag og administrativ koordinator, SESAM; Siri Ueland, avd.sykepl. (spes.avd.), Helse Stavanger; Hilde Rydland Marianayagam, sykepleier, Helse Stavanger HF; Bjørg Odland,  Statsforvalteren i Rogaland.