Navn
Torgeir Gilje Lid
Stilling
Phd., overlege
Arbeidssted
KORFOR, Helse Stavanger HF
Foreleserinformasjon
Torgeir Gilje Lid, spes. i allmennmedisin, phd. Lid er overlege og postdoktor ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), og førsteamanuensis ved UiS. Han var fastlege i 25 år, og disputerte i 2016 med avhandlingen ‘Addressing alcohol in general practice’. Han forsker nå på alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger, og jobber med fagutvikling, forskning og formidling i KORFOR.

Bilde: UiS
Torgeir Gilje Lid