Navn
Anne Berit Rafoss
Stilling
Prosjektleder, Helsedirektoratet
Foreleserinformasjon
Prosjektleder, Senter for et aldersvennlig samfunn, Helsedirektoratet
Anne Berit Rafoss