Navn
John Nessa
Stilling
Tidligere kommuneoverlege i Hjelmeland
John Nessa