Name
O: Podkasten Sinnrik: Den kulturbevisste terapeuten
Date & Time
Thursday, November 4, 2021, 1:00 PM - 2:15 PM
Akiah Ottesen Zemir Popovac
Description

I dette miniseminaret inviterer vi til en samtale om den kulturbevisste terapeuten. Vi vil utforske spørsmål om maktforhold og betydningen av bevisste og ubevisste holdninger og verdier som påvirker den terapeutiske alliansen. Sammen vil vi reflektere over den terapeutiske kulturen vi jobber innenfor i dag. Samtalen vil også ta for seg utfordringer og muligheter som ligger i det terapeutiske møtet mellom mennesker med forskjellige kulturell og kontekstuell bakgrunn.

Psykolog og PhD Akiah Ottesen og psykologspesialist Zemir Popovac møter redaktør i Gyldendal Akademisk Ida Stendahl til en samtale. Det vil bli tatt lydopptak av seminaret som vil publiseres som en episode i podkasten Sinnrik.

 

Psykolog Akiah Ottesen (PhD) er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hennes doktorgrad hadde psykoselidelse hos innvandrepopulasjonen som tema, og hun er redaktør av boken Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid (2020). Hun er i dag ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress og arbeider klinisk ved Norsk arbeidshelse.

Psykologspesialist Zemir Popovac er en av gründerne av psykologklinikken Favne Psykologbistand. Der jobber han til daglig som faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Han underviser også i utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og migrasjonshelse ved NTNU, Høgskolen i Innlandet og på spesialistutdanningen for norske psykologer. Zemir er også medlem i Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse.

Ida Stendahl har en mastergrad i psykologi og er ansatt som psykologiredaktør i Gyldendal Akademisk. Der jobber hun med psykologiutgivelser i form av bøker, tester, kliniske verktøy, og den nye psykologipodkasten Sinnrik.

Program:
Miniseminar 4. nov
Language:
Norsk