Full Name
Akiah Ottesen
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Psykolog Akiah Ottesen (PhD) er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun er i dag ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress og arbeider klinisk ved Norsk arbeidshelse.
Akiah Ottesen