Full Name
Bruce Wampold
Job Title
Professor Emeritus, University of Wisconsin, USA; tidligere forskningsleder, Modum Bad.
Speaker Bio
Bruce Wampold er regnet som en av de fremste psykoterapiforskerne i verden. Han er forfatter/ medforfatter av åtte bøker, 26 bokkapitler og 135 artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Wampold har forsket på hvilke komponenter som gjør psykoterapi virksomt. Han har funnet at kvaliteter ved terapeuten skiller seg ut som sentrale.
Wampolds konklusjon er at terapeuten må ha et bredt kunnskapstilfang slik at han kan variere og skreddersy sin tilnærming til det som er klientens behov og foretrukne endringsstil.
I 2019 fikk Bruce Wampold den høythengende Gold Medal Award for Life Achievement i psykologi. Prisen deles ut av den amerikanske psykologforeningen (apa.org).
Bruce Wampold