Foredragstittel:
MR av hjerneatrofi som diagnostisk og prognostisk markør ved mild kognitiv svikt og demens ved Alzheimers sykdom – et PhD prosjekt.
Dato og tid
tirsdag 10. mai 2022, 10:15 - 10:45
Karin Persson
Beskrivelse

v/Karin Persson, vinner av Leon Jarners forskningspris 2020

Program:
SESAM-Plenum