Velkommen til Norges største festival om - og for - eldre!

Tusen takk til alle som var med i år! Her kan du se noen av de mange fine øyeblikkene fra årets festival. Vi gleder oss til å treffes igjen i 2023!

Festivalen har arrangementer for helsepersonell, forskere, politikere og samfunnsengasjerte personer – sammen åpner vi opp for en bedre alderdom!

 

SESAM-konferansen 10. og 11. mai 2022

Den årlige konferansen i eldremedisin er en møteplass for utvikling av faglige nettverk, og en mulighet til å skape bedre samhandling. Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap innen klinikk og forskning, og å gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. 

Eldremedisin er sammensatt og må ses i et helhetlig perspektiv.  Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion, men også fra forskning- og utviklingsarbeid. Les program

WiseAge-dag 12. mai 2022

 WiseAge er SESAM sin forum for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. På WiseAge-dagen vil ulike forskningsprosjekt på SESAM bli presentert. I tillegg vil det bli forskjellige foredrag.  Mer info kommer.

WiseAge - en bevegelse for å nå mange og skape endring

"Har hatt stort utbytte av alle foredragene under konferansen"

"Meget godt organisert konferanse! God ledelse av alle sesjoner. Er med i WiseAge; dette var enormt lærerrikt og jeg er imponert av alt forskningsarbeidet som er gjort og er på gang. Gleder meg til å bidra i brukergruppen!"

"Veldig lærerik konferanse!"

"Er det mulig å utfordre en politiker til å si noe om å se behovet for friske midler for å kunne satse på aktivitet?  Ikke bare stell og mat."

"Flott organisering! Flott presentasjon av Sesam/WiseAge, Fin fordeling mellom forelesninger og pauser. God mat. Praksispris og presentasjon av de nominerte: Et høydepunkt – og god start på dagen!"

"God mat, god struktur over hele konferansen. Mange gode presentasjoner!"