SESAM-konferansen 10. og 11. mai 2022

Radisson Blu Atlantic Hotell, Stavanger

Den årlige konferansen i eldremedisin er en møteplass for utvikling av faglige nettverk, og en mulighet til å skape bedre samhandling. Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap innen klinikk og forskning, og å gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten.

Plenum 10. mai 09:00 - 12:30

tirsdag 10. mai 2022
09:00 - 09:05
Musikkinnslag
 
09:05 - 09:30
Velkommen
Ingelin Testad
09:30 - 10:15
Dementia research in pandemic situation. Results from PROTECT and care home study eWHELD.
Clive Ballard
10:15 - 10:45
MR av hjerneatrofi som diagnostisk og prognostisk markør ved mild kognitiv svikt og demens ved Alzheimers sykdom – et PhD prosjekt.
Karin Persson
10:45 - 11:15
Pause
 
11:15 - 11:45
Sjukdomspresentasjon hos gamle
Hogne Sønnesyn
11:45 - 12:30
Forskningsnytt
Dag Årsland
12:30 - 13:30
Lunsjpause
 

Parallellsesjoner 10. mai 13:30  -  15:45

tirsdag 10. mai 2022
13:30
PARALLELLSESJON 1
 
13:30 - 14:00
Problemstillinger man møter som pårørende til en Alzheimerpasient
Peter Tronslin
14:00 - 14:30
Nevropsykiatriske symptom ved demens, stress blant pårørande og tidspunkt for innlegging i institusjon.
Toril Marie Terum
14:30 - 14:45
Pause
 
14:45 - 15:15
Forskning i sykehjem
Audun Vik-Mo Martha Therese Gjestsen
15:15 - 15:45
Aktivitetstilbud for yngre personer med demens
Heidi Elin Kunnas
tirsdag 10. mai 2022
13:30
PARALLELLSESJON 2
 
13:30 - 14:00
Romslige rammer for livet i alderdommen
Arnfinn Fiskå
14:00 - 14:30
Hva gjør dagen til en god dag? Eldre og palliasjon
Aart Huurnink
14:30 - 14:45
Pause
 
14:45 - 15:15
Bruk av tvang i eldreomsorga
Toril Marie Terum
15:15 - 15:45
Å lese for personar med demens. Kva må til for å få til ei god lesestund?
Inger Lise Belsvik Erna Osland

Plenum 11. mai 09:00 - 12:30

onsdag 11. mai 2022
09:00 - 09:40
Linda Buettners praksispris/Publikumsprisen
Ingelin Testad
09:40 - 10:20
Praksisnær forskning
Ingelin Testad
10:20 - 10:50
Pause
 
10:50 - 11:20
Konsekvenser av covid-19 restriksjonene for eldre og personer med demens
Line Iden Berge
11:20 - 11:55
Kreft og hjerneslag hos eldre
Halvor Næss
11:55 - 12:30
Delirium - utredning og behandling
Pål Naalsund
12:30 - 13:30
Lunsjpause
 

Parallellsesjoner 11. mai 13:30  -  15:45

onsdag 11. mai 2022
13:30 - 14:00
Fysisk yteevne hos eldre
Ole Martin Steihaug
14:00 - 14:30
Helsepersonell sine erfaringar med samarbeid med pårørande til eldre med psykiske helseproblem
Olivia Sissil Sunde
14:30 - 14:45
Pause
 
14:45 - 15:15
KOLS
Bjørnar Bø
15:15 - 15:45
Sykepleie til pasienter med KOLS
Birgitte Langevoll
onsdag 11. mai 2022
13:30 - 14:00
Ulike demenssykdommer
Pål Naalsund
14:00 - 14:30
Ny type behandling av alvorlig depresjon hos eldre
Benedikt Rømer
14:30 - 14:45
Pause
 
14:45 - 15:15
TID-modellen brukt i alderspsykiatrisk avdeling
Hege Hansen
15:15 - 15:45
Miljøterapi i alderspsykiatri - Medmenneskelige møter og utfordringer
Benedicte Lie

Med forbehold om endring i programmet