SESAM-konferansen 10. og 11. mai 2022

Radisson Blu Atlantic Hotell, Stavanger

Den årlige konferansen i eldremedisin er en møteplass for utvikling av faglige nettverk, og en mulighet til å skape bedre samhandling. Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap innen klinikk og forskning, og å gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten.

Plenum 10. mai 09:00 - 12:30

tirsdag, mai 10, 2022
9:00 AM - 9:05 AM
Musikkinnslag
 
9:05 AM - 9:30 AM
Velkommen
Ingelin Testad
9:30 AM - 10:15 AM
Dementia research in pandemic situation. Results from PROTECT and care home study eWHELD.
Clive Ballard
10:15 AM - 10:45 AM
MR av hjerneatrofi som diagnostisk og prognostisk markør ved mild kognitiv svikt og demens ved Alzheimers sykdom – et PhD prosjekt.
Karin Persson
10:45 AM - 11:15 AM
Pause
 
11:15 AM - 11:45 AM
Sjukdomspresentasjon hos gamle
Hogne Sønnesyn
11:45 AM - 12:30 PM
Forskningsnytt
Dag Årsland
12:30 PM - 1:30 PM
Lunsjpause
 

Parallellsesjoner 10. mai 13:30  -  15:45

tirsdag, mai 10, 2022
1:30 PM
PARALLELLSESJON 1
 
1:30 PM - 2:00 PM
Problemstillinger man møter som pårørende til en Alzheimerpasient
Peter Tronslin
2:00 PM - 2:30 PM
Nevropsykiatriske symptom ved demens, stress blant pårørande og tidspunkt for innlegging i institusjon.
Toril Marie Terum
2:30 PM - 2:45 PM
Pause
 
2:45 PM - 3:15 PM
Forskning i sykehjem
Audun Vik-Mo Martha Therese Gjestsen
3:15 PM - 3:45 PM
Aktivitetstilbud for yngre personer med demens
Heidi Elin Kunnas
tirsdag, mai 10, 2022
1:30 PM
PARALLELLSESJON 2
 
1:30 PM - 2:00 PM
Romslige rammer for livet i alderdommen
Arnfinn Fiskå
2:00 PM - 2:30 PM
Hva gjør dagen til en god dag? Eldre og palliasjon
Aart Huurnink
2:30 PM - 2:45 PM
Pause
 
2:45 PM - 3:15 PM
Bruk av tvang i eldreomsorga
Toril Marie Terum
3:15 PM - 3:45 PM
Å lese for personar med demens. Kva må til for å få til ei god lesestund?
Inger Lise Belsvik Erna Osland

Plenum 11. mai 09:00 - 12:30

onsdag, mai 11, 2022
9:00 AM - 9:40 AM
Linda Buettners praksispris/Publikumsprisen
Ingelin Testad
9:40 AM - 10:20 AM
Praksisnær forskning
Ingelin Testad
10:20 AM - 10:50 AM
Pause
 
10:50 AM - 11:20 AM
Konsekvenser av covid-19 restriksjonene for eldre og personer med demens
Line Iden Berge
11:20 AM - 11:55 AM
Kreft og hjerneslag hos eldre
Halvor Næss
11:55 AM - 12:30 PM
Delirium - utredning og behandling
Pål Naalsund
12:30 PM - 1:30 PM
Lunsjpause
 

Parallellsesjoner 11. mai 13:30  -  15:45

onsdag, mai 11, 2022
1:30 PM - 2:00 PM
Fysisk yteevne hos eldre
Ole Martin Steihaug
2:00 PM - 2:30 PM
Helsepersonell sine erfaringar med samarbeid med pårørande til eldre med psykiske helseproblem
Olivia Sissil Sunde
2:30 PM - 2:45 PM
Pause
 
2:45 PM - 3:15 PM
KOLS
Bjørnar Bø
3:15 PM - 3:45 PM
Sykepleie til pasienter med KOLS
Birgitte Langevoll
onsdag, mai 11, 2022
1:30 PM - 2:00 PM
Ulike demenssykdommer
Pål Naalsund
2:00 PM - 2:30 PM
Ny type behandling av alvorlig depresjon hos eldre
Benedikt Rømer
2:30 PM - 2:45 PM
Pause
 
2:45 PM - 3:15 PM
TID-modellen brukt i alderspsykiatrisk avdeling
Hege Hansen
3:15 PM - 3:45 PM
Miljøterapi i alderspsykiatri - Medmenneskelige møter og utfordringer
Benedicte Lie

Med forbehold om endring i programmet