Foredragstittel:
Romslige rammer for livet i alderdommen
Dato og tid
tirsdag 10. mai 2022, 13:30 - 14:00
Arnfinn Fiskå
Program:
PARALLELL 2