Foredragstittel:
Forskning i sykehjem
Dato og tid
tirsdag 10. mai 2022, 14:45 - 15:15
Audun Vik-Mo Martha Therese Gjestsen
Program:
PARALLELL 1