Navn
Martha Therese Gjestsen
Stilling
PhD, Forskningskoordinator
Arbeidssted
SESAM, Stavanger Universitetssjukehus
Foreleserinformasjon
Gjestsen er postdoktor og forskningskoordinator på SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Stavanger universitetssjukehus. Hun er kreftsykepleier, med master i helsevitenskap og doktorgrad fra Universitetet i Stavanger. Doktorgradsarbeidet fokuserte på hvordan velferdsteknologi kan brukes for å forebygge sykehusinnleggelser for eldre som bor hjemme, og nå jobber hun i flere EU-prosjekter som fokuserer på ulike teknologiske løsninger for personer med demens.
Martha Therese Gjestsen