Navn
Line Iden Berge
Stilling
PhD, spesialist i psykiatri og overlege
Arbeidssted
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Foreleserinformasjon
Line Iden Berge er PhD, spesialist i psykiatri og overlege ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Siden 2019 har hun vært post-doc tilknyttet LIVE@Home.Path studien ved Senter for Alders og Sykehjemsmedisin (SEFAS), UiB, som undersøker om en kompleks intervensjon rettet mot hjemmeboende personer med demens og deres pårørende kan bedre ressursbruk og pårørendebelastning i hjemmetjenestene.
Line Iden Berge