Foredragstittel:
Konsekvenser av covid-19 restriksjonene for eldre og personer med demens
Dato og tid
onsdag 11. mai 2022, 10:50 - 11:20
Line Iden Berge
Program:
SESAM-Plenum